ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសយើង

ដែលមានឯកទេសក្នុងការម៉ាស៊ីនភ្លើងអូហ្សូន
  • រោងចក្ររបស់យើង

    16 Years Professional manufacturing ozone generator. 86 Exported countries. Over 1,000 square meters factory building . Over 11,000 ozone machines sold every year.
  • បេ​សកម្ម​របស់​យើង

    គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវរដ្ឋនៃម៉ាស៊ីនអូហ្សូនសិល្បៈជាមួយកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការដែលមានគុណភាពសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងការធានាកម្រិតការអនុវត្ត។
  • Our Vision

    To be the preferred ozone generator provider.

អំពីក្រុមហ៊ុន

យើងបានកើនឡើងជាមួយនឹងអ្នក!

Founded in 2007, Dino Purification is an ozone equipment & application solutions supplier and committed to providing ozone solutions for global users.

After several years development and innovation, Dino Purification has become China’s famous ozone generator manufacturer and established its leading technology and brand advantages. Especially in the field of commercial kitchen ventilation grease and odor control, Dino Purification has always been in leading position.

អាន​បន្ថែម